Vývoj a Jakost

Dbáme na nejvyšší jakost produktů

Cannabinoidy (CBD, CBG), které používáme v našich výrobcích, jsou čistě přírodního původu. Společnost CB21 Pharma poskytuje komplexní služby týkající se konopí. Od extrakce a frakcionace rostlinného materiálu po moderní purifikační postupy u cannabinoidů se CB21 Pharma zavázala k dokonalosti.

Veškeré produkty CB21 Pharma jsou tak vyráběny v souladu se zavedeným systémem kontroly kvality, který zahrnuje správnou výrobní praxi a řízení rizik kvality. Jedním z důležitých pilířů tohoto systému je spolupráce s mezinárodní firmou EUROFINS BEL / NOVAMANN s.r.o. Tyto laboratoře jsou certifikovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Bratislavě pro účely farmaceutického testování.

Vývoj na bázi Cannabinoidů

Společnost CB21 Pharma si klade za cíl být světovým lídrem ve vývoji léčivých přípravků na bázi cannabinoidů prostřednictvím medicíny založené na důkazech, vývojových procesů a regulatorních a výrobních zkušeností. Zaměření na potenciální přínos pro pacienty je trvalým hnacím motorem našeho výzkumného programu a dosavadních úspěchů. Díky využívání nejaktuálnějších poznatků vědy a moderních technologií zajišťuje naše oddělení výzkumu a vývoje nejvyšší kvalitu produktů pro koncového uživatele.

„Ceníme si odborných znalostí celého odvětví a vítáme příležitosti k zajímavé spolupráci s dalšími společnostmi.“