Lenka Průšová

Ing. Lenka Průšová je expertem v oblasti výzkumu a vývoje finálních forem produktů v oblasti kosmetiky, zdravotnických prostředků a léčiv. Promovala v roce 2010 na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se zabývala chováním povrchově aktivních molekul. Díky hlubokým teoretickým znalostem vymýšlí pro konkrétní aktivní látky co nejefektivnější nosné matrice, aby výsledný účinek u vyvinutého přípravku byl vždy maximální. V roce 2014 složila na univerzitě Vrije v Bruselu zkoušku na tzv. Hodnotitele bezpečnosti, díky které je oprávněna vydávat posudky deklarující toxikologickou bezpečnost kosmetiky. K dnešnímu dni naformulovala přes 200 rozdílných preparátů, jedny z nejpokrokovějších byly právě s obsahem CBD.